X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица

UPRAVNI ODBOR RTRS-a

Organ upravljanja RTRS-a je Upravni odbor.

Upravni odbor je organ putem kojeg se na način određen Zakonom, štite interesi javnosti u pogledu kvaliteta i poruka radio i televizijskih programa koji se emituju u medijima, vrši nandzor nad cjelokupnim poslovanjem, kao i nad korišćenjem i raspolaganjem imovinom RTRS-a.

Upravni odbor ima četiri člana i to po jednog iz reda svakog od konstitutivnih naroda BiH i iz reda ostalih koje, u skladu sa Zakonom, imenuje Narodna skupština Republike Srpske.

Uslove, postupak i način izbora, imenovanja i razrješenja članova Upravnog odbora RTRS-a regulisani su Zakonom o Radio - televiziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 49/06).

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine, a po isteku mandata ne mogu biti ponovo imenovani.

Član Upravnog odbora koji je u poslednjoj godini svog četvorogodišnjeg mandata obavlja dužnost predsjedavajućeg Upravnog odbora u toj godini.

 

Upravni odbor:
- donosi programske planove radija, televizije i plan rada Multimedija,
- donosi Statut i druga akta preduzeća,
- odlučuje o raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom i statutom,
- odlučuje o ulaganjima za razvoj RTRS-a u skladu sa zakonom i statutom,
- usvaja finansijski plan i godišnje finansijske izvještaje i periodične obračune,
- odobrava godišnji budžet,
- predstavlja javnosti i Narodnoj skupštini Republike Srpske godišnje planove programa i finansijske planove i izvještaje o realiziciji tih planova,
- imenuje i razrješava generalnog direktora i zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom,
- odlučuje o logu radija i televizije,
- daje saglasnost na imenovanje nosilaca najviših funkcija - rukovodioci sektora,
- odgovara za povećanje pokrivenosti prostora Republike Srpske signalom RTRS-a,
- prati i kontroliše zakonitost i uspješnost rada RTRS-a,
- stara se o obezbjeđivanju uslova iz dozvole Regulatorne agencije,
- usvaja programske planove za radio i televiziju,
- donosi odluku o visini iznosa do kojeg generalni direktor raspolaže sredstvima,
- usvaja poslovne ugovore s Korporacijom javnih RTV servisa BiH,
- odlučuje o kupovini, prodaji i opterećenju nekretnina RTRS-a,
- donosi prijedlog teksta uređivačkih smjernica za zajednički dokument te vrste na nivou Јavnog radio-televizijskog sistema BiH,
- odlučuje o pružanju dodatnih programskih servisa,
- donosi odluke o broju ITC-a dopisništava i studija,
- inicira i utvrđuje prijedlog promjene visine RTV takse o čemu konačnu odluku donosi Odbor Јavnog RTV sistema BiH,
- osniva Programski savjet u skladu sa zakonom,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

Članovi Upravnog odbora RTRS-a su:

SLOBODAN BOŠKOVIĆPredsjednik Upravnog odbora RTRS
Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci elektroniku telekomunikacije. Magistrirao u Rusiji. Biran je za profesora na Vojnom elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Radio u „Čajavecu“, kao istraživač,direktor Razvoja i tehnologije, te direktor preduzeća PT RČ. Obavljao je funkciju potpredsjednika Grada Banjaluke. Bio je savjetnik u Vladi Crne Gore, kao i savjetnik kompanija „Sempra Energy“ – London i EPIC – Beč. Dva mandata je bio član Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije. Autor je ili koautor više publikacija iz oblasti komunikacija i emitovanja. Takođe, Bošković pripada afirmisanim pisaca srpskog jezika. Do sada je objavio sedam zbirki pjesama, pet romana, tri knjige priča i jedanest knjiga pod pseudonimom. Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima i „Večernjih novosti“, „Trebinjskih večeri poezije“, „Kočićevo pero“, “Veselin Masleša“, Nagrada grada Banja Luke i dr. NJegov roman „Gojakovi zapisi“ proglašen je za najbolje književno djelo objavljeno u 2012. od strane Udruženja književnika RS. Zastupljen je u više antologija srpske književnosti i evropske poezije. Član je Udruženja književnika Republike Srpske i Udruženja književnika Crne Gore (ranije BiH i SRЈ). Djela su mu prevođena na njemački, ruski, turski, mađarski... Izabran je 2013. za potpredsjednika Evropske dijaspore Crne Gore. Govori ruski i francuski. Po nacionalnosti Crnogorac.

 

ADEL BAЈRAMOVIĆČlan Upravnog odbora RTRS
Rođen je 1.10.1979. u Banjaluci. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2006. godine, smjer Međunarodna razmjena.
Magistrirao je 2009. godine, na istom fakultetu, u oblasti Marketing menadžmenta.
Trenutno je polaznik doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Zaposlen je u preduzeću Cinkarna kvarc d.o.o. Tuzla, na radnom mjestu direktor prodaje.
Član je Upravnog odbora Bokserskog kluba "Slavija" Banja Luka, a obavlja i funkciju direktora Bokserske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Govori engleski i italijanski jezik.

Po nacionalnosti Bošnjak.

 

DARA CVIЈETIĆČlan Upravnog odbora RTRS
Rođena 04.07.1957. godine u Nevesinju. Doktor ekonomskih nauka. Gimnaziju i Ekonomski fakultet završila u Beogradu. Obavljala funkciju finansijskog direktora u preduzeću “Monting” Sarajevo od 1982-1986. Od 1986. – 1992. godine, vlasnik preduzeća „Pangrafik“ u Mostaru.
Poslije rata radila u Danskom Vijeću za izbjeglice, Agenciji za istraživanje tržišta “Puls” i Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Od 2005. je na mjestu direktora ЈU Dom penzionera u Trebinju.
Od 2010. godine angažovana na Univerzitetu za poslovni inžinjering i menadžment u Trebinju kao asistent na predmetima Poslovne komunikacije i Kultura i etika vođenja organizacije. U oktobru 2013. godine imenovana u zvanje docenta na istom fakultetu. Članica Savjeta Eparhije Zahumsko Hercegovačke i Primorske, članica predsjedništva KUD „Alat- Swisslion“ Trebinje. Od 2006. godine otpočela saradnju s HO „Povlen“ iz Ženeve i Doma penzionera iz Trebinja, na dopremanju medicinskog i paramedicinskog materijala. Nosilac Ordena Carice Milice - dodijeljen Odlukom Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske pravoslavne crkve, a na prijedlog NJegovog Preosveštenstva Episkopa zahumsko –hercegovačkog Gospodina Grigorija. Udata, majka jednog djeteta. Po nacionalnosti Srpkinja.