latinica  ћирилица

UPRAVNI ODBOR RTRS-a

Organ upravljanja RTRS-a je Upravni odbor.

Upravni odbor je organ putem kojeg se na način određen Zakonom, štite interesi javnosti u pogledu kvaliteta i poruka radio i televizijskih programa koji se emituju u medijima, vrši nandzor nad cjelokupnim poslovanjem, kao i nad korišćenjem i raspolaganjem imovinom RTRS-a.

Upravni odbor ima četiri člana i to po jednog iz reda svakog od konstitutivnih naroda BiH i iz reda ostalih koje, u skladu sa Zakonom, imenuje Narodna skupština Republike Srpske.

Uslove, postupak i način izbora, imenovanja i razrješenja članova Upravnog odbora RTRS-a regulisani su Zakonom o Radio - televiziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 49/06).

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine, a po isteku mandata ne mogu biti ponovo imenovani.

Član Upravnog odbora koji je u poslednjoj godini svog četvorogodišnjeg mandata obavlja dužnost predsjedavajućeg Upravnog odbora u toj godini.

 

Upravni odbor:
- donosi programske planove radija, televizije i plan rada Multimedija,
- donosi Statut i druga akta preduzeća,
- odlučuje o raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom i statutom,
- odlučuje o ulaganjima za razvoj RTRS-a u skladu sa zakonom i statutom,
- usvaja finansijski plan i godišnje finansijske izvještaje i periodične obračune,
- odobrava godišnji budžet,
- predstavlja javnosti i Narodnoj skupštini Republike Srpske godišnje planove programa i finansijske planove i izvještaje o realiziciji tih planova,
- imenuje i razrješava generalnog direktora i zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom,
- odlučuje o logu radija i televizije,
- daje saglasnost na imenovanje nosilaca najviših funkcija - rukovodioci sektora,
- odgovara za povećanje pokrivenosti prostora Republike Srpske signalom RTRS-a,
- prati i kontroliše zakonitost i uspješnost rada RTRS-a,
- stara se o obezbjeđivanju uslova iz dozvole Regulatorne agencije,
- usvaja programske planove za radio i televiziju,
- donosi odluku o visini iznosa do kojeg generalni direktor raspolaže sredstvima,
- usvaja poslovne ugovore s Korporacijom javnih RTV servisa BiH,
- odlučuje o kupovini, prodaji i opterećenju nekretnina RTRS-a,
- donosi prijedlog teksta uređivačkih smjernica za zajednički dokument te vrste na nivou Јavnog radio-televizijskog sistema BiH,
- odlučuje o pružanju dodatnih programskih servisa,
- donosi odluke o broju ITC-a dopisništava i studija,
- inicira i utvrđuje prijedlog promjene visine RTV takse o čemu konačnu odluku donosi Odbor Јavnog RTV sistema BiH,
- osniva Programski savjet u skladu sa zakonom,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

Članovi Upravnog odbora RTRS-a su:


 


NEVEN BUĆAN, predsjednik Upravnog odbora ЈP RTRS

Rođen 08.09.1981. godine u Karlovcu. Po zanimanju diplomirani pravnik. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u privatnom i javnom sektoru. Oženjen, otac dvoje djece. Govori engleski jezik.


 


IVONA PEЈIN, zamjenik predsjednika Upravnog odbora ЈP RTRS

Dipl. pravnik iz Dervente

 


RASIM DIZDAREVIĆ, član Upravnog odbora ЈP RTRS

Rođen 5.6.1964. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu školu, Ekonomsku školu, te Ekonomski fakultet - smjer poslovna ekonomija. Član je Saveza računovođa i revizora RS, posjeduje sertifikat računovođe. U Upravi za indirektno oporezivanje BiH obavljao poslove višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Obavljao funkciju direktora prodaje i distribucije u d.o.o. Euro BLIC Banja Luka. Bio zaposlen u preduzećima „Svet Print“ i „Color Media B-H“ kao direktor marketinga. Radio za njemačku kompaniju "Scholz AG" kao direktor PЈ Banja Luka. Trenutno je angažovan u marketinškoj agenciji na projektu ispitivanje tržišta i javnog mnjenja. Kao bivši košarkaš i sportski radnik, obavljao je dužnost delegata u Košarkaškom savezu RS. Oženjen, otac dvoje djece. Po nacionalnosti Bošnjak.

 


DALIBOR RAČIĆ, član Upravnog odbora ЈP RTRS

Rođen je 8. 9. 1974. godine u Srpcu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci u junu 2000. godine. Prva iskustva sticao je u kreiranju i vođenju političkih kampanja s mladima, a jedan je i od osnivača Unije studenata Republike Srpske. Kroz karijeru dugu preko dvije i po decenije radio je i kao radnik i kao rukovodilac i u privatnom i u javnom sektoru. Kada su u pitanju međunarodni odnosi i poznanstva, vrijedi istaći i stalnu saradnju s Njemačko-srpskim društvom prijatelja. Takođe, jedan je od osnivača i idejnih tvoraca U. G. Pozitivne snage Srpske.