X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица

UPRAVNI ODBOR RTRS-a

Organ upravljanja RTRS-a je Upravni odbor.

Upravni odbor je organ putem kojeg se na način određen Zakonom, štite interesi javnosti u pogledu kvaliteta i poruka radio i televizijskih programa koji se emituju u medijima, vrši nandzor nad cjelokupnim poslovanjem, kao i nad korišćenjem i raspolaganjem imovinom RTRS-a.

Upravni odbor ima četiri člana i to po jednog iz reda svakog od konstitutivnih naroda BiH i iz reda ostalih koje, u skladu sa Zakonom, imenuje Narodna skupština Republike Srpske.

Uslove, postupak i način izbora, imenovanja i razrješenja članova Upravnog odbora RTRS-a regulisani su Zakonom o Radio - televiziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 49/06).

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine, a po isteku mandata ne mogu biti ponovo imenovani.

Član Upravnog odbora koji je u poslednjoj godini svog četvorogodišnjeg mandata obavlja dužnost predsjedavajućeg Upravnog odbora u toj godini.

 

Upravni odbor:
- donosi programske planove radija, televizije i plan rada Multimedija,
- donosi Statut i druga akta preduzeća,
- odlučuje o raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom i statutom,
- odlučuje o ulaganjima za razvoj RTRS-a u skladu sa zakonom i statutom,
- usvaja finansijski plan i godišnje finansijske izvještaje i periodične obračune,
- odobrava godišnji budžet,
- predstavlja javnosti i Narodnoj skupštini Republike Srpske godišnje planove programa i finansijske planove i izvještaje o realiziciji tih planova,
- imenuje i razrješava generalnog direktora i zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom,
- odlučuje o logu radija i televizije,
- daje saglasnost na imenovanje nosilaca najviših funkcija - rukovodioci sektora,
- odgovara za povećanje pokrivenosti prostora Republike Srpske signalom RTRS-a,
- prati i kontroliše zakonitost i uspješnost rada RTRS-a,
- stara se o obezbjeđivanju uslova iz dozvole Regulatorne agencije,
- usvaja programske planove za radio i televiziju,
- donosi odluku o visini iznosa do kojeg generalni direktor raspolaže sredstvima,
- usvaja poslovne ugovore s Korporacijom javnih RTV servisa BiH,
- odlučuje o kupovini, prodaji i opterećenju nekretnina RTRS-a,
- donosi prijedlog teksta uređivačkih smjernica za zajednički dokument te vrste na nivou Јavnog radio-televizijskog sistema BiH,
- odlučuje o pružanju dodatnih programskih servisa,
- donosi odluke o broju ITC-a dopisništava i studija,
- inicira i utvrđuje prijedlog promjene visine RTV takse o čemu konačnu odluku donosi Odbor Јavnog RTV sistema BiH,
- osniva Programski savjet u skladu sa zakonom,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

Članovi Upravnog odbora RTRS-a su:

DALIBOR RAČIĆ, predsjednik Upravnog odbora ЈP RTRS,

IVONA PEЈIN, zamjenik predsjednika Upravnog odbora ЈP RTRS,

RASIM DIZDAREVIć, član Upravnog odbora ЈP RTRS,

SLOBODAN BOŠKOVIĆ, član Upravnog odbora ЈP RTRS