X

Za vaš uređaj je
dostupna aplikacija

latinica  ћирилица
Hotel Vavilon

ЈAVNI POZIV ZA MEDIЈSKO POKROVITELJSTVO U 2019. GODINI


Ј A V N O   P R E D U Z E Ć E
RADIO-TELEVIZIЈA REPUBLIKE SRPSKE
B A NJ A   L U K A

O B Ј A V LJ U Ј E
Ј A V N I   P O Z I V
za medijsko pokroviteljstvo u 2019. godini

Pozivamo sve zainteresovane subjekte da podnesu prijavu kojom se kandiduju za medijsko pokroviteljstvo JP Radio-televizije Republike Srpske, u 2019. godini.

Prijava za medijsko pokroviteljstvo – obrazac, može se preuzeti na internet stranici RTRS-a: www.rtrs.tv.

Odlukom o utvrđivanju kriterijuma i postupka za odlučivanje o medijskom pokroviteljstvu RTRS-a i Metodologijom za ocjenu prijava za medijsko pokroviteljstvo regulisani su uslovi za medijsko pokroviteljstvo JP Radio-televizije Republike Srpske, koji se takođe, nalaze na internet stranici RTRS-a: www.rtrs.tv.

JP Radio-televizija Republike Srpske će donijeti odluku o izboru subjekata, o kojoj će svi kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja.

Kovertirane prijave dostaviti na adresu:

 

ЈP RADIO-TELEVIZIЈA REPUBLIKE SRPSKE
Trg Republike Srpske broj 9
Banja Luka
s naznakom: „Komisija za medijsko pokroviteljstvo“
78000 BANJA LUKA

Dokument Preuzmi

Obrazac za generalno medijsko pokroviteljstvo 2019.

doc download

Obrazac za medijsko pokroviteljstvo 2019.

doc download

Obrazac za medijsko praćenje 2019.

doc download

Metodologija za ocjenu prijava za medijsko pokroviteljstvo

doc download

Odluka o utvrđivanju Kriterijuma i postupka za odlučivanje o medijskom pokroviteljstvu RTRS

doc download